För tungt och komplext att lyfta?

Med kompetent och utbildad personal för projektledning, riggning och hantering av tungt gods flyttar Jrs allt från den minsta maskinen till hela industrier.

Komplett inom lyft och industriservice.

Speciallyft och Tunggodshantering

Behöver du hjälp med att hantera tungt och otympligt gods på ett säkert sätt?

Läs mer

Reparation och Underhåll

Behöver ni hjälp med reparation och underhåll? Vi utför reparationsarbeten både inne och utemiljö.

Läs mer

Konsult och Projektledning

Jrs arbetar gärna med helhetskonceptet, vilket innebär att du som kund bara har en kontakt.

Läs mer

Projektledning & grafisk profil Epafi  •  Webbdesign & produktion Youwza!